Ingen oppdrag er for små
909 21 900
  • Hjem
  • Sikkerhetskontroll

Sikkerhetskontroll

Hvor sikkert er ditt el-anlegg?

  • Har du gamle skrusikringer?
  • Lader du elbil med skjøteledning?
  • Er det lenge siden du sjekket inntakssikringene?
  • Har du mange skjøteledninger?
  • Har du et el-anlegg som er eldre enn 20 år?
Er svaret ja til noen av de ovenstående spørsmål?  Da er det på tide med en sikkerhetskontroll av el-anlegget.

Vi kan tilby følgende:

  • Sikkerhetskontroll med rapport fra kun kr.1990,- inntil 1 time på stedet.
  • Pris på utbedring av påviste feil og mangler.

Ta kontakt i dag for bestilling!

Nordstrand Elektro - Elektriker på Timen